Asbest in Pleisterwerk: Risico’s en Veilig Verwijderen

Bij het renoveren van een oud huis kom je soms voor verrassingen te staan. Eén daarvan kan asbest in je pleisterwerk zijn. Vroeger werd asbest toegevoegd aan stuc- en pleisterwerk om het sterker en duurzamer te maken. Maar wat betekent dit nu voor jou?

Als je huis gebouwd is tussen de jaren 1960 en 1980, is de kans reëel dat er asbest in je muren zit. Dit kan zorgen baren, want hoewel asbestvezels in pleisterwerk niet direct een gevaar vormen, kunnen ze bij verstoring gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Hoe ga je hiermee om?

asbest in pleisterwerk

Wat is asbest in pleisterwerk?

Als je een oud huis renoveert, kom je mogelijk asbest tegen in het pleisterwerk. Asbest werd vroeger toegevoegd aan stuc- en pleisterwerk om deze materialen sterker en duurzamer te maken. Dit mineraal was populair vanwege zijn vuurvaste en isolerende eigenschappen. Echter, wat maakt asbest in pleisterwerk zo specifiek gevaarlijk?

Allereerst, asbestvezels zijn microscopisch klein en kunnen gemakkelijk ingeademd worden wanneer ze verstoord raken. In oud pleisterwerk is de asbest niet hechtgebonden, wat betekent dat de vezels los kunnen komen als het materiaal beschadigd raakt of tijdens renovatiewerkzaamheden.

Een belangrijk punt om te onthouden is dat niet alle pleisterwerken asbest bevatten. Het risico hangt af van de periode waarin het huis gebouwd is. Huizen die tussen 1960 en 1980 zijn gebouwd lopen een hoger risico omdat in die jaren asbest veelvuldig werd gebruikt in bouwmaterialen, waaronder pleisterwerk.

Het identificeren van asbest kan lastig zijn omdat er visueel weinig verschil is tussen pleisterwerk met en zonder asbestvezels. Een bruine laag in het stuc- of pleisterwerk kan een indicatie zijn, maar zekerheid krijg je alleen door een analyse uit te laten voeren door een erkend laboratorium.

Kenmerk Beschrijving
Materiaal Asbestvezels vermengd met stuc- of pleistermateriaal
Risicoperiode 1960 – 1980
Gezondheidsrisico Hoog bij verstoring
Identificatie Lastig zonder laboratoriumanalyse

Het herkennen en veilig verwijderen van asbesthoudend materiaal vereist kennis en voorzichtigheid. Voordat je begint met renovatie- of sloopwerken in oude huizen, is het cruciaal om te bepalen of er sprake is van asbest om mogelijke gezondheidsrisico’s te vermijden.

Risico’s van asbest in pleisterwerk

Asbest in pleisterwerk vormt een verborgen gevaar dat niet licht moet worden opgevat. Zelfs als het materiaal decennialang onaangeroerd blijft, kunnen de risico’s bij verstoring aanzienlijk zijn. Het begrijpen van deze risico’s is cruciaal voor iedereen die woont in of werkt aan gebouwen uit de relevante periodes.

Risico van asbest in pleisterwerk

Gezondheidsrisico’s

De gezondheidsrisico’s verbonden aan blootstelling aan asbestvezels zijn goed gedocumenteerd en breed erkend. Langdurige blootstelling kan leiden tot ernstige aandoeningen zoals asbestose, een longziekte gekenmerkt door littekenweefsel op de longen, longkanker en mesothelioom, een zeldzame vorm van kanker die voornamelijk de bekleding van de longen treft. Deze aandoeningen ontwikkelen zich vaak pas vele jaren na blootstelling, wat betekent dat de effecten mogelijk niet direct merkbaar zijn.

Belangrijk om te benadrukken is dat er geen veilig niveau van asbestblootstelling bestaat; zelfs kleine hoeveelheden kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken. Dit maakt het essentieel om uiterste voorzichtigheid te betrachten bij het omgaan met materialen die asbest kunnen bevatten.

Vezelverspreiding

Eén van de belangrijkste gevaren bij asbest in pleisterwerk is vezelverspreiding. Asbestvezels kunnen gemakkelijk vrijkomen wanneer het pleisterwerk beschadigd of verstoord wordt tijdens renovatie-, herstellings- of sloopwerken. Vanwege hun minuscule grootte kunnen deze vezels vervolgens langdurig in de lucht blijven zweven en zich verspreiden naar andere delen van het gebouw, waardoor ze ingeademd worden door nietsvermoedende bewoners of werkers.

Het probleem wordt verergerd doordat zodra asbestvezels zich hebben verspreid, ze zeer moeilijk volledig te verwijderen zijn uit een woning zonder gespecialiseerde reinigingsapparatuur. Dit benadrukt nogmaals waarom preventieve maatregelen en professionele verwijdering zo belangrijk zijn wanneer men te maken heeft met asbesthoudend pleisterwerk.

Door je bewust te zijn van deze risico’s kun je gepaste voorzorgsmaatregelen treffen en deskundige hulp inschakelen indien nodig, om jouw gezondheid en die van anderen rondom je te beschermen tegen mogelijke blootstelling aan asbestvezels.

Hoe herken je asbest in pleisterwerk?

Als je een oud huis renoveert of overweegt te kopen, is het essentieel om te weten hoe je asbest in pleisterwerk kunt herkennen. Dit deel van het artikel helpt je de signalen en stappen te identificeren voor een veilige identificatie.

asbest in pleisterwerk herkennen

Visuele Inspectie

Een eerste stap om asbest in pleisterwerk te herkennen, is door middel van visuele inspectie. Let op oneffenheden, afbrokkeling of een vezelige textuur die aanwezig kan zijn in het materiaal. Oude woningen met bouwjaren tussen 1960 en 1980 hebben een hogere kans op asbesthoudend pleisterwerk. Echter, zonder professionele expertise kan dit misleidend zijn omdat asbestvezels niet met het blote oog te zien zijn.

Monstername en Analyse

Voor een definitieve bevestiging van de aanwezigheid van asbest in je pleisterwerk is monstername en laboratoriumanalyse vereist. Een geaccrediteerd laboratorium neemt monsters van het verdachte materiaal om zowel het percentage als de soorten asbest te bepalen die aanwezig kunnen zijn. Deze stap is cruciaal voor de juiste risicobeoordeling en planning van eventuele verwijderingsprocedures.

Asbestpleister Op De Muur

Asbestpleister op muren kan diverse texturen en afwerkingen hebben, afhankelijk van wanneer en waarvoor het gebruikt werd. Het belangrijkste onderscheidende kenmerk dat wijst op mogelijke aanwezigheid van asbest is echter niet visueel waarneembaar zonder analyse. Als er vermoedens bestaan dat jouw muren bedekt zijn met dit soort pleisterwerk, schakel dan direct een professional in.

Welke Soort Asbest Kan Op De Muur Zitten?

Verschillende types asbest kunnen worden gevonden in oud plafond- of muurpleisterwerk:

 • Chrysotiel (witte asbest): Vaak gebruikt wegens zijn duurzaamheid.
 • Amosiet (bruine asbestos) & Crocidoliet (blauwe asbestos): Minder frequent maar bekend voor hun hitte-resistente eigenschappen.

Elke type brengt specifieke gezondheidsrisico’s met zich mee bij blootstelling, vooral tijdens renovatiewerken of sloop.

Pleisterwerk Kan Ook Voorkomen Op Het Plafond

Niet alleen muren maar ook plafonds kunnen bedekt zijn met asbesthoudend pleisterwerk. Bij renovatieprojecten moet daarom ook aandacht worden besteed aan deze oppervlakten. Net zoals bij muren vereist de identificatie hiervan professionele inspectie en analyse om gezondheidsrisico’s tot een minimum te beperken.

Asbest pleisterwerk verwijderen

Wettelijke Vereisten

Als je vermoedt dat je pleisterwerk asbest bevat, is het belangrijk om te weten wat de wettelijke vereisten zijn. In Nederland moet asbestverwijdering altijd voldoen aan strikte regelgeving. Voordat je begint, dien je een inventarisatie uit te laten voeren door een gecertificeerd bedrijf. Deze stap is cruciaal om vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van asbest en welk type asbest aanwezig is.

Waarom Pleisterwerk Met Asbest Verwijderen?

Het verwijderen van pleisterwerk met asbest wordt sterk aangeraden vanwege de gezondheidsrisico’s die vrijkomende asbestvezels met zich meebrengen. Blootstelling aan deze vezels kan ernstige longaandoeningen veroorzaken, waaronder longkanker en mesothelioom. Bovendien kan het achterlaten van asbest in huis toekomstige renovatiewerken compliceren en de waarde van jouw woning negatief beïnvloeden.

Veiligheidsmaatregelen

Bij het verwijderen van pleisterwerk met asbest moeten specifieke veiligheidsmaatregelen worden genomen om blootstelling aan asbestvezels te voorkomen:

 • Draag persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een P3-masker, wegwerpoverall, en handschoenen.
 • Zorg voor adequate ventilatie en sluit de ruimte af om verspreiding van vezels te voorkomen.
 • Maak gebruik van natte reinigingsmethodes om stofvorming tegen te gaan.

Hoe Pleisterwerk Met Asbest Verwijderen?

Verwijderingsmethoden

Er zijn verschillende methodes voor het veilig verwijderen van pleisterwerk met asbest:

 • Handmatige verwijdering: Geschikt voor kleinere oppervlaktes waarbij materiaal zorgvuldig wordt losgemaakt.
 • Mechanische verwijdering: Gebruik makend van gereedschap zoals een stofarme slijptol onder gecontroleerde condities.
 • Omhulling of inkapseling: Als verwijdering niet mogelijk is, kan het materiaal worden ingekapseld om verdere verspreiding van vezels tegen te gaan.

Elke methode vereist specifieke vaardigheden en voorbereiding om risico’s tot een minimum te beperken.

Het Belang Van Professionele Asbestverwijdering

Hoewel sommige kleine klussen door doe-het-zelvers kunnen worden uitgevoerd mits strikte richtlijnen worden gevolgd, is professionele asbestverwijdering essentieel voor grotere projecten of wanneer hechtgebonden asbest betrokken is. Vakspecialisten beschikken over de kennis, ervaring en apparatuur om deze taak veilig uit te voeren. Door professionals in te schakelen ben je ook verzekerd dat alle wettelijke eisen worden nageleefd en minimaliseer je de kans op gezondheidsschade bij jouzelf of anderen.

Prijs om asbesthoudend pleisterwerk te verwijderen

Bij de renovatie van jouw woning kom je erachter dat je te maken hebt met asbesthoudend pleisterwerk. Je vraagt je af wat het gaat kosten om dit veilig te laten verwijderen. De prijs voor het verwijderen van asbesthoudend pleisterwerk is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de hoeveelheid materiaal, de bereikbaarheid ervan en de complexiteit van het werk.

Om een duidelijk beeld te krijgen, moet je eerst een inventarisatie laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf. Dit geeft inzicht in de aanwezigheid en hoeveelheid asbest en helpt bij het opstellen van een nauwkeurige offerte voor de verwijdering. Gemiddeld liggen de kosten voor zo’n inventarisatie rond €500, maar deze kunnen variëren afhankelijk van de grootte en complexiteit van jouw project.

Na deze inventarisatie volgt meestal een gedetailleerde offerte voor het eigenlijke verwijderingsproces. Voor kleinere projecten starten prijzen doorgaans rond €900 maar kunnen oplopen tot €5.000 of meer voor grotere gebieden of wanneer er sprake is van gecompliceerde situaties waarin speciale procedures nodig zijn.

Hieronder vind je een richtlijn voor gemiddelde kosten:

Oppervlakte Geschatte Kosten
Tot 10 m² €900 – €1.500
10 – 20 m² €1.500 – €2.500
Meer dan 20 m² Vanaf €2.500

Het is belangrijk om rekening te houden met eventuele extra kosten zoals steigerbouw, speciale apparatuur of noodzakelijke nazorg na het verwijderen zoals grondige reiniging en luchtkwaliteitsmetingen.

Vergeet niet dat investeren in professionele asbestverwijdering niet alleen essentieel is voor jouw gezondheid en die van andere bewoners, maar ook juridisch verplicht kan zijn voordat verdere renovatiewerkzaamheden plaatsvinden.

Bedrijven die asbest verwijderen in pleisterwerk

Waar vind je stucwerk met asbest?

Bij het renoveren van oudere woningen stuit je misschien op de vraag waar asbesthoudend pleisterwerk precies te vinden is. Het antwoord is niet altijd simpel, maar er zijn specifieke plekken en tijdsperioden die een hoger risico vormen. Huizen gebouwd of gerenoveerd tussen 1960 en 1980 hebben de grootste kans om asbest in het stucwerk te bevatten.

 • Muren en plafonds: Dit zijn de meest voorkomende plaatsen waar je asbestpleister kunt aantreffen. Vooral in badkamers, keukens en kelders waar vochtigheid hoog is en dus extra duurzaamheid gewenst was.
 • Verwarmingsbuizen: In sommige gevallen werd pleister met asbest gebruikt om pijpen te isoleren, gezien zijn brandwerende eigenschappen.
 • Buitenafwerking: Bij sommige huizen vind je ook buiten stucwerk dat asbest kan bevatten, vooral als het gaat om decoratieve afwerkingen of isolatie.

Als je vermoedt dat jouw huis stucwerk met asbest bevat, is het cruciaal dit door een gecertificeerd bedrijf te laten onderzoeken. Zelfs al zie je geen directe tekens van slijtage of schade aan het oppervlak, betekent dit niet per definitie dat er geen risico bestaat. De aanwezigheid van bijvoorbeeld stro of paardenhaar wijst op ouder stucwerk maar garandeert niet de afwezigheid van asbest.

Eén ding staat vast: bij twijfel altijd professioneel advies inwinnen. De gezondheidsrisico’s verbonden aan blootstelling aan asbestvezels – zelfs bij eenmalig intensief contact – kunnen ernstig zijn. Preventie door middel van juiste identificatie en indien nodig verwijdering, is essentieel voor jouw veiligheid en die van anderen om je heen.

Mag ik zelf asbest in pleisterwerk/stucwerk verwijderen?

Wanneer je ontdekt dat er mogelijk asbest in het pleisterwerk of stucwerk van jouw woning aanwezig is, rijst direct de vraag: mag ik dit zelf verwijderen? Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig en hangt af van verschillende factoren. Allereerst is het essentieel om te weten dat asbest een gevaarlijke stof is die bij incorrecte handeling ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen.

Voor kleine hoeveelheden asbest (minder dan 35 vierkante meter) geldt dat je onder strikte voorwaarden zelf aan de slag mag gaan. Dit betekent echter niet dat dit altijd de beste keuze is. Zelfs bij kleine hoeveelheden asbestpleister of -stucwerk zijn er specifieke veiligheidsmaatregelen vereist. Zo dien je beschermende kleding te dragen, de ruimte goed af te sluiten en na afloop alles grondig te reinigen.

Echter, bij grotere projecten of twijfel over de aanwezigheid van asbest, wordt ten zeerste aangeraden om een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen. Deze professionals hebben niet alleen de benodigde kennis en ervaring maar ook het gereedschap om op een veilige manier met asbest om te gaan.

Het identificeren van asbest in pleister- of stucwerk kan uitdagend zijn, aangezien het visueel moeilijk te onderscheiden is van andere materialen. In dergelijke gevallen kan een laboratoriumanalyse uitsluitsel bieden. Besluit je toch zelf aan de slag te gaan, zorg er dan voor dat je vooraf grondig onderzoek doet naar de correcte procedures en maatregelen die genomen moeten worden tijdens het verwijderingsproces.

Belangrijk om mee te nemen is dat voorzichtigheid altijd geboden is wanneer je vermoedt met asbesthoudend materiaal in contact te komen. Bij twijfel is het raadzaam professionele hulp in te roepen om eventuele risico’s tot een minimum te beperken.

Kan er asbest in mijn muur zitten?

Als je een oudere woning hebt, vraag je je misschien af of er asbest in het pleisterwerk van de muren kan zitten. Dit is een terechte zorg, vooral als jouw huis gebouwd is tussen de jaren 1960 en 1980. In die periode was het niet ongewoon dat asbest werd toegevoegd aan bouwmaterialen, waaronder stuc- en pleisterwerk, om de duurzaamheid en brandwerendheid te verbeteren.

Het identificeren van asbest in pleisterwerk is echter geen eenvoudige opgave. Aan de buitenkant kun je niet zien of er asbestvezels in het materiaal verwerkt zijn. Als het pleisterwerk intact is en geen tekenen van slijtage vertoont, lijkt er op het eerste gezicht niets aan de hand. Toch raden experts aan om bij twijfel altijd een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf in te schakelen voor een professionele inspectie.

Naast muren kunnen ook plafonds en daken bepleisterd zijn met asbesthoudend materiaal. Dit betekent dat tijdens renovatie-, verbouwing- of sloopwerkzaamheden extra voorzichtigheid geboden is om blootstelling aan mogelijk vrijkomende asbestvezels te voorkomen.

Wet- en regelgeving rondom asbest worden steeds strenger. Het laten zitten van mogelijk asbesthoudend pleisterwerk kan op lange termijn meer kosten met zich meebrengen door nieuwe wetgeving of noodzakelijke verwijdering in de toekomst. Bovendien kan de waarde van jouw woning negatief beïnvloed worden door de aanwezigheid van dit materiaal.

Daarom wordt aangeraden om bij elke vorm van twijfel actie te ondernemen. Een analyse door een erkend laboratorium kan definitieve uitsluitsel geven over de aanwezigheid van asbest in jouw muur, plafond of dakconstructie. Hiermee bescherm je niet alleen jouw gezondheid maar ook die van anderen en draag je bij aan een veiligere woonomgeving.

Conclusie

Bij het overwegen van asbestverwijdering uit pleisterwerk, is het belangrijk om de kosten en overwegingen te begrijpen. Asbesthoudende materialen moeten op een specifieke wijze worden behandeld om gezondheidsrisico’s en milieu-impact te minimaliseren. Dit proces kan zowel tijdrovend als kostbaar zijn, afhankelijk van de hoeveelheid en staat van het materiaal.

Kostenaspecten

Type Werkzaamheid Gemiddelde Kosten
Verwijdering hechtgebonden asbest (t/m 50 m²) €1500 excl. btw
Extra hechtgebonden asbest (>200 kg) €25 per 100 kg
Semi-/niet-hechtgebonden asbest €50 per volle asbestzak

Voor kleine hoeveelheden hechtgebonden asbest mag je dit jaarlijks gratis naar het recyclagepark brengen, tot een bepaalde limiet. Het gaat hierbij meestal om 200 kg, 1 m³ of 10 asbestcementplaten per gezin.

Veiligheidsmaatregelen

Het veilig verwijderen van asbest vereist strikte veiligheidsmaatregelen. Asbestvezels kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid indien ingeademd; daarom moet men:

 • Asbesthoudend materiaal luchtdicht verpakken
 • Speciale containers huren bij grote hoeveelheden
 • Een vakspecialist inschakelen voor semi- of niet-hechtgebonden asbest

Alternatieven en Risico’s

Soms wordt voorgesteld beschadigd pleisterwerk met asbest te bedekken in plaats van te verwijderen. Hoewel dit een tijdelijke oplossing kan bieden, is er altijd een risico dat nieuwe pleisterlagen loslaten door onvoldoende hechting aan oude lagen die mogelijk asbes bevatten. Dit benadrukt de noodzaak om grondig na te denken over langetermijnoplossingen voor huizen met oud pleisterwerk dat mogelijk gevaarlijke stoffen bevat.

Door deze factoren zorgvuldig af te wegen kun je beslissen wat de beste benadering is voor jouw situatie.

Bron: Dunabuild.be: Is er asbest in uw pleisterwerken: Herkennen en actie.